Skytte

Skytte med luftgevär verksamheten vilar, ta kontakt med Crista 040-7625330 om du är intresserad!