Järsö Ungdomsförening

Järsö Ungdomsförening är en aktiv ungdomsförening i Kyrkslätt med verksamhet varje dag.

På vardagarna håller lek-/förskolan hus i föreningshuset Bergåsa och efter att skolan slutat på eftermidagen kommer eftisbarnen. På veckosluten håller bl.a. sjöscouterna och teatergruppen till i lokalen.

 

En tillbyggnad av föreningshuset Bergåsa blev färdig 2015. Se bilder från bygget här.